Wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Financieel

Dit is recent veranderd

Minder inkomstenbelasting betalen

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting is gedaald van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.

Meer belastingvoordeel voor iedereen

Extra verhoging van de algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 68.507. Lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens.

Meer belastingvoordeel voor iedereen die werkt

Arbeidskorting gaat eerder omhoog

De arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021. Met deze heffingskorting betalen werkenden minder belasting. Zo gaat werken meer lonen voor zowel werknemers als zelfstandigen.

Meer werken?

Het wordt aantrekkelijker om méér te gaan werken. U houdt namelijk meer over van het extra inkomen.


Geen box-3 belasting voor heel veel spaarders

Huidige situatie

Het heffingvrij vermogen in box 3 is verhoogd naar € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner). Hierdoor betalen bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers geen box 3-belasting meer.

Meer geld voor ouderen

Ouderenkorting verhoogd

De ouderenkorting is verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703.

Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
In onze blog Pensioenakkoord: wat verandert er voor u? leest u er alles over.
Scheiden? Minder partneralimentatie en automatische verdeling pensioen

Duur partneralimentatie

Sinds 1 januari 2020 is de duur van de alimentatie ingekort. De looptijd is voortaan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze regel.

Verdeling pensioen

Ex-partners krijgen automatisch een eigen recht op het verdeelde ouderdomspensioen op de pensioenuitvoerder. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer het in moet gaan.
In onze blog Scheiden? Dit gaat er veranderen leest u er alles over.

Eigen woning

Dit is recent veranderd

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Vrijstelling overdrachtsbelasting startende woningkopers tot 35 jaar

Starters van 18 tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar gaan 2% betalen en beleggers 8%. Zo verbetert de positie van starters op de woningmarkt.

Hogere maximale hypotheek voor tweeverdieners

Hogere maximale hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners kunnen in 2021 meer lenen voor de financiering van hun koopwoning. Het laagste inkomen mag dan voor 90% meetellen in de berekening van de maximale hypotheek (dit was in 2020 nog 80%). Wat dit voor u betekent is moeilijk te zeggen, maar een tweede inkomen van bijvoorbeeld € 24.000 biedt ongeveer € 7.500 meer ruimte.
Studieschuld telt minder zwaar mee

Bestaande studieschuld telt in 2021 minder zwaar mee voor beoordeling maximale hypotheek

Voor starters op de woningmarkt is het goede nieuws, dat een bestaande studieschuld in 2021 waarschijnlijk minder zwaar mee telt. Dit kan duizenden euro's schelen op de maximale hypotheek van ex-studenten met een studieschuld. Bij een studieschuld van € 10.000 zou men (met de huidige rentestanden) bijvoorbeeld zo'n € 3.000 meer kunnen lenen dan nu het geval is.
Meer informatie
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2021

Maximale hypotheek met NHG in 2021

De bovengrenzen van de NHG zijn gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De bedragen die u maximaal kunt lenen voor een hypotheek met NHG staan in onderstaande tabel.
Kostengrens 2020 2021
Kostengrens NHG € 310.000 € 325.000
Kostengrens NHG voor woningen met energiebesparende voorzieningen (zie hieronder) € 328.600 € 344.500

Hoeveel kost NHG?

Voor een hypotheek met NHG betaalt de koper eenmalig een bedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie die ook wel ‘NHG premie’ wordt genoemd. Deze borgtochtprovisie betaalt u via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. De borgtochtprovisie bedraagt 0,7%.
Meer informatie
Minder hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens

Maximaal tarief hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is wordt steeds verder afgebouwd.
2020 2021 2022 2023
46% 43% 40% 37,10%*
* Dit is gelijk aan het basistarief van het nieuwe tweeschijvenstelsel.
Minder belasting betalen over de waarde van uw woning

WOZ waarde

De grondslag voor het eigenwoningforfait is de WOZ-waarde. Deze is niet alleen van belang voor het eigenwoningforfait, maar ook bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk bijvoorbeeld aan de OZB, watersysteemheffing en de schenk- en erfbelasting. Door de stijging van de huizenprijzen stijgt ook de WOZ waarde. Bent u benieuwd naar de WOZ waarde van uw woning? U kunt deze eenvoudig opvragen op WOZ-waardeloket.

Verlaging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt in de komende jaren verlaagd. Als de daling volgens het huidige plan verloopt zal het eigenwoningforfait volgens onderstaand schema in 2023 op 0,45% uitkomen.
2020 2021 2022 2023
0,6% 0,5% 0,5% 0,45%

Bovenstaande tabel geldt voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.090.000. Voor woningen boven de € 1.090.000 is het eigenwoningforfait € 6.540 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.090.000.
Hypotheek (bijna) afgelost? Toch belasting betalen

Eigenwoningforfait bij aflossing hypotheek

Deze regeling is van toepassing wanneer u uw hypothecaire lening geheel of zo goed als geheel heeft afgelost. Het eigenwoningforfait kan dan hoger zijn dan de hypotheekrenteaftrek. De Wet-Hillen regelde dan dat mensen die hun hypotheek helemaal of bijna volledig hebben afgelost geen eigenwoningforfait hoeven te betalen.

Toch belasting betalen

Deze regeling wordt in dertig jaar (vanaf 2019) stapsgewijs afgebouwd (volledige afschaffing in 2048). Hierdoor gaan huiseigenaren met geen of een kleine eigenwoningschuld alsnog belasting betalen over het bezit van hun eigen woning.

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u