30 juni 2023

Pensioenadvies voor werkgevers

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli ingegaan. Dit heeft grote gevolgen voor iedere werkgever met een pensioenregeling. Deskundige begeleiding is belangrijk.
29 juni 2023

Een kostbaar probleem voor werkgevers; Nederlanders zijn vaker én langer ziek

Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers. In deze blog staan we stil bij oorzaken van verzuim en het beperken ervan.